บริการ

Home > สินค้า > UNIFIX (ยูนิฟิกซ์)

UNIFIX (ยูนิฟิกซ์)
share this:

UNIFIX (ยูนิฟิกซ์)

สารอุดซ่อมอเนกประสงค์สำหรับซ่อม รอยแตก รอยร้าว รอยรั่วทุกวัสดุผิวในทุกสภาวะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ไม้ สังกะสี กระเบื้อง พีวีซี คอนกรีต ฯลฯ สามารถเจาะ,เคาะ,ขัด,ทาสี ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ยูนิฟิกซ์ เหมาะสำหรับซ่อมแซมและแก้ไขในกรณีฉุกเฉิน สามารถซ่อมแซมในน้ำได้ ทั้งน้ำบริสุทธิและน้ำเค็ม โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที ที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

คุณสมบัติ

  • ทนอุณหภูมิ  120 C  แรงดัน  35 บาร์
  • ไม่นำไฟฟ้าเหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุง
  • ทดแทนการเชื่อม  ปลอดภัย ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ
  • ราคาคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ

======================================

MORE VDO