บริการ

Home > สินค้า > TG – Oil Eater (แผ่นดูดซับน้ำมัน)

TG – Oil Eater  (แผ่นดูดซับน้ำมัน)
share this:

TG – Oil Eater (แผ่นดูดซับน้ำมัน)

แผ่นดูดซับน้ำมัน: ผลิตจาก โพลียูรีเทน มีประสิทธิภาพสูงในการเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีมาก ทนทานต่อสารเคมี
มีความเหนียว ทนอุณหภูมิ 40 o C – 100 o C

คุณสมบัติ: มีรูพรุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ได้ทันทีกรณีฉุกเฉินสามารถ
ดูดซับได้มากกว่าแผ่นดูดซับที่มีส่วนผสมของกระดาษ ใช้ได้ทั้งในน้ำและบนบก

ลักษณะงานที่ใช้: – พื้นที่บริเวณใต้เครื่องจักร
- พื้นห้องบริเวณที่มีน้ำมันหล่อลื่น
- บริเวณจุดจอดเติมน้ำมัน
- ไว้รองชิ้นงานเพื่อซับน้ำมันออกจากตัวชิ้นงาน
- ใช้ซับน้ำมันที่ลอยในน้ำ

กลุ่มลูกค้าอ้างอิง:
- โรงงานอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมทางทะเล
- ห้องทอลอง
- ห้องครัว
- อู่เรือ และอู่ซ่อมรถยนต์
- ปั้มน้ำมัน ลานจอดรถ
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำมัน