บริการ

Home > สินค้า > Nanoteck # 2002

Nanoteck # 2002
share this:

Nanoteck # 2002

สารสำหรับการซ่อมแซมและป้องกันสนิมงานภายนอก เช่น โครงเหล็ก หลังคา เครื่อง
จักร ปั๊ม มอเตอร์ ไซโล และอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องเตรียมผิวโดยการพ่นทราย
ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและมลภาวะภายในอากาศที่ปราศจากฝุ่นละออง