บริการ

Home > สินค้า > Goldenband

Goldenband
share this:

Goldenband

เทปพันเกลียวชนิด “เทปล่อน” 100 %
1. 100 % PTFE (ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน หรือไข)
2. ไม่แตก ไม่แยก ไม่บวม ไม่ติด มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ
3. ใช้ได้กับท่อไอน้ำ, ออกซิเจน, น้ำยาเคมี, น้ำด่างที่รุนแรง,น้ำเค็ม, เบนซิน และระบบลม ฯลฯ
4. ใช้ได้กับอุณหภูมิ -240 o C ถึง +260 o C
5. ใช้กับเคมีที่รุนแรงได้ทุกชนิด (pH 0-14)
6. ป้องกันสนิม และเกลียวตาย สะดวกในการถอดประกอบ
7. ไม่ติดไฟ ใช้ได้สะดวก และปลอดภัย

Thread Seal tape from pure unsintered PTFE
1. Contains no oil or fat. 100 % PTFE
2. Positive sealing with low coefficient of friction.
3. Chemically resistant to the most aggressive media, does not split, swell or stick.
4. Prevents joints seizing & corroding (easily removed even after many years and with
steel bolts on aluminium ).
5. For use from -240 o C bis +260 o C
6. Non-flammable (test with a flame but do not inhale resultant fumes ).
7. Quick and clean to use.