บริการ

Home > สินค้า > EPOXY / POLYURETHANE

EPOXY / POLYURETHANE
share this:

EPOXY / POLYURETHANE

คุณสมบัติ : สารเคลือบพื้นผิว เหมาะสำหรับพื้นคอนกรีตที่ใช้งานสูง
จัดระดับพื้นผิวด้วยตัวเอง ทำให้ผิวเรียบเงางาม มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมี