บริการ

Home > สินค้า > Ceramic Repair

Ceramic Repair
share this:

Ceramic Repair

เป็นเซรามิค อีพ๊อคซี่ ชนิด 2 ส่วนผสมกัน เหมาะสำหรับซ่อมแซมผิวเหล็กและเครื่อง
จักร เช่น ใบพัดของปั๊มน้ำ วาล์ว และท่อต่างๆ โดยเฉพาะหากเป็นความเสียหายที่
เกิดจากสนิมขุม ทนแทนการเชื่อม ทำให้ลดค่าใช้จ่าย-เวลา และความยุ่งยากในการทำงาน