บริการ

Home > สินค้า > Ceramic Coating

Ceramic Coating
share this:

Ceramic Coating

เป็น Polymer ชนิด 2 ส่วนผสมกัน เพื่อเคลือบและป้องกันสนิมกับงานเหล็ก ช่วยยืด
อายุการใช้งาน ของงานที่มีการสึกกร่อนง่าย เช่น แทงค์น้ำ ใบพัดเรือ ถังแก๊ส
ถังน้ำมัน ท่อคูลลิ่ง และวาล์ว เป็นต้น