บริการ

Home > บริการ > งาน FRP Lining

งาน FRP Lining
share this:

งาน FRP Lining

งานเคลือบพื้นผิวด้วยระบบ FRP หรือ Laminte ด้วย Resin ชนิดคุณสมบัติสูง ทนทานต่อสารเคมี ความร้อนและสภาพการใช้งานที่เสี่ยงต่อการกัดกร่อนสูง