บริการ

Home > บริการ > งานเคลือบผิวป้องกันสารเคมี

งานเคลือบผิวป้องกันสารเคมี
share this:

งานเคลือบผิวป้องกันสารเคมี

การเคลือบพื้นผิวด้วยระบบสารเคลือบชนิดพิเศษ ทั้งงานซ่อมแซมผิวที่ถูกทำลายไปแล้ว และงานสร้างใหม่เพื่อเคลือบปกป้องพื้นผิวก่อนการใช้งาน