บริการ

Home > บริการ > ภายในถังน้ำมันใต้ดิน

ภายในถังน้ำมันใต้ดิน
share this:

ภายในถังน้ำมันใต้ดิน

งานซ่อมแซมและเคลือบผิวภายในถังน้ำมันใต้ดินและบนดิน เช่น ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ หรือ JP-8 ขนาด 20,000 หรือ 50,000 ลิตร

- ผ่านขบวนการเตรียมผิวที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ
- ซ่อมแซม บริเวณที่รั่วซึม ด้วยระบบ เทคโนโลยี เฉพาะด้าน