บริการ

Home > บริการ > งานเคลือบถังบำบัดน้ำเสีย

งานเคลือบถังบำบัดน้ำเสีย
share this:

งานเคลือบถังบำบัดน้ำเสีย

- การซ่อมแซม และงานสร้างใหม่ ภายในถังบำบัดน้ำเสียที่มีการกัดกร่อน และสึกกร่อนจากสารเคมี หลายๆชนิดได้
- ยืดอายุการใช้งานของถังได้ เนื่องจากส่วนใหญ่โอกาสในการหยุดการใช้ถังน้อยมาก