บริการ

Home > บริการ > งานป้องกันการรั่วซึมของหลังคา Metal Sheet

งานป้องกันการรั่วซึมของหลังคา Metal Sheet
share this:

งานป้องกันการรั่วซึมของหลังคา Metal Sheet

- เป็นการซ่อมเฉพาะจุดหรือ ทั่วบริเวณหลังคา
- ผ่านขบวนการการเตรียมผิว รื้อวัสดุเดิม ซีลแนวต่อด้วย Polyurethane Sealant
- และซ่อมเฉพาะจุดด้วย Fiberglass พร้อม Resin ชนิดพิเศษ ก่อนทาทับหน้าด้วยสี Polyurethane ป้องกันแสง UV