บริการ

Home > บริการ > งานป้องกันการรั่วซึมของหลังคาคอนกรีต

งานป้องกันการรั่วซึมของหลังคาคอนกรีต
share this:

งานป้องกันการรั่วซึมของหลังคาคอนกรีต

- งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและระบบการรั่วซึม ของอาคารดาดฟ้า
- มีทั้งระบบ การปูด้วยแผ่นกันซึมชนิดเกล็ด และผิวเรียบ หรือ Adhesive Self และระบบ Coating