บริการ

Home > บริการ > งานซ่อมและเคลือบผิวภายในปั้มน้ำ

งานซ่อมและเคลือบผิวภายในปั้มน้ำ
share this:

งานซ่อมและเคลือบผิวภายในปั้มน้ำ

- เพื่อป้องกันพื้นผิวที่มีการเสียดสี ทำให้เกิดการสึกกร่อนและลดแรงเสียดทาง ที่เกิดขึ้นจากสภาพการใช้ภายในของปั๊ม
- ผ่านขบวนการซ่อมแซมผิวด้วยเซรามิคสำหรับซ่อมที่ยึดแน่นและทนทานต่อการใช้งาน