บริการ

Home > บริการ > งานซ่อมและเคลือบผิวคอนกรีตด้วย PU Coating

งานซ่อมและเคลือบผิวคอนกรีตด้วย PU Coating
share this:

งานซ่อมและเคลือบผิวคอนกรีตด้วย PU Coating

- การซ่อมแซมพื้นผิวก่อนที่จะทับหน้าด้วยระบบ PU Coating
- สามารถรับน้ำหนักรกบรรทุกน้ำมันขนาด 40 ตันได้ด้วยการปรับพื้นด้วย Epoxy Mortar ที่ความหนาไม่น้อยกว่า 5 ม.ม. แล้วจึงทับหน้าด้วยระบบ “TG PU Coating”