บริการ

Home > บริการ > งานซ่อมและทาสีโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันสนิม

งานซ่อมและทาสีโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันสนิม
share this:

งานซ่อมและทาสีโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันสนิม

- การซ่อมแซมและทำสีที่ผ่านขบวนการในการควบคุม ที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
- เริ่มจากการเตรียมพื้นผิวที่ค่ามาตรฐาน ST 2.0
- การซ่อมและเคลือบผิวด้วย “Epoxy Nanoteck # 2002” ก่อนทับหน้าด้วย PU
- ตรวจสอบความหนาของชั้นสีด้วยเครื่องมือ และช่างเทคนิคที่มากด้วยประสบการณ์