บริการ

Home > บริการ > งานซ่อมแซมและเคลือบผิวพื้นด้วยระบบ Epoxy Coating

งานซ่อมแซมและเคลือบผิวพื้นด้วยระบบ Epoxy Coating
share this:

งานซ่อมแซมและเคลือบผิวพื้นด้วยระบบ Epoxy Coating

ที่ความหนา 200-500 ไมครอน ตามสีที่ต้องการด้วย “TG-Epoxy Coating”