บริการ

Home > บริการ > งานซ่อมและเคลือบสี (กันสนิม) ท่อทางรับ-จ่าย และ ถังบรรจุน้ำมันขนาด 150,000 ลิตร

งานซ่อมและเคลือบสี (กันสนิม) ท่อทางรับ-จ่าย และ ถังบรรจุน้ำมันขนาด 150,000 ลิตร
share this:

งานซ่อมและเคลือบสี (กันสนิม) ท่อทางรับ-จ่าย และ ถังบรรจุน้ำมันขนาด 150,000 ลิตร

- งานซ่อมแซมและเคลือบผิวภายนอกถังบรรจุน้ำมันบนดินทุกชนิด บรรจุน้ำมัน ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ขนาด 150,000 ลิตร

- งานล้างภายในถังน้ำมันและคาลิเบรท ถังทุกขนาด