บริการ

Home > บริการ > งานซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นด้วยระบบ Pu – Crete

งานซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นด้วยระบบ Pu – Crete
share this:

งานซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นด้วยระบบ Pu – Crete

- งานซ่อมและปรับพื้นผิว ที่มีความชื้น และคราบน้ำมันตกค้างด้วย ระบบ “PU-Crete”
- ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการบำรุงรักษาในระยะยาวมาตรฐานงานผ่ายการรับรอง GMP และ HACCP