บริการ

Home > บริการ > งานซ่อมปรับปรุงและเคลือบสี(กันสนิม) ภายนอกถังบรรจุน้ำมัน

งานซ่อมปรับปรุงและเคลือบสี(กันสนิม) ภายนอกถังบรรจุน้ำมัน
share this:

งานซ่อมปรับปรุงและเคลือบสี(กันสนิม) ภายนอกถังบรรจุน้ำมัน

- งานพ่นทราย ที่ผ่านขบวนการตรวจเช็คสภาพแก๊ส ก่อนดำเนินงาน
- ซ่อมด้วยระบบ Ceramic Repair
- รองพื้นด้วยระบบ Epoxy “Nanoteck#2002”
- และทับหน้าด้วย Polyurethane ป้องกันแสง UV