บริการ

Home > บริการ > งานซ่อมด้วย Epoxy Mortar

งานซ่อมด้วย Epoxy Mortar
share this:

งานซ่อมด้วย Epoxy Mortar

งานซ่อมรอยแตกร้าว และ ปรับพื้นผิวด้วย “TG – Epoxy Mortar” หนา 5 ม.ม. และทับหน้าด้วย “TG-PU Coating” บริเวณบันไดทางขึ้น รีสอร์ทระดับ 5 ดาว