เกี่ยวเรา

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท ทีจีบี เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและให้บริการประเภทปกป้องพื้นผิวคอนกรีตและเหล็กจากประเทศเยอรมัน ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ จำหน่ายและใช้ในการดำเนินงาน เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี
การป้องกันการผุกร่อนของพื้นผิว เราให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยม เพื่อตอบรับกับทุกปัญหาเรื่องการดูแลรักษาคอนกรีตและเหล็กของเมืองไทยโดยเฉพาะทั้งนี้ เรามีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ อีกทั้ง ความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์เองซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการเคลือบผิว อาทิ เช่น VK 2100, VS2002 หรือ NANOTECK#2002 เป็นต้น เราจึงป้องกันการผุกร่อน
ของพื้นผิวได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้เรายังให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพของงานบริการ อันประกอบไปด้วยทีมงานที่ทุ่มเทให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเพื่อโครงการเต็มรูปแบบ การให้คำปรึกษา หรือเพื่องานซ่อมแซมเฉพาะด้าน ทั้งนี้ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับคลังน้ำมัน กลุ่มปิโตรเคมี ตั้งแต่งานเข้าสำรวจตรวจเช็คสภาพ วางระบบท่อทาง จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ สร้างคลังน้ำมัน ด้วยระบบมาตรฐาน และทีมงานมืออาชีพ

บริษัทฯ พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานระดับมืออาชีพ ทุกโครงการของเราเสร็จตรงหรือ ก่อนกำหนดเวลา และอยู่ในงบประมาณ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราก็คือ คุณภาพของงานต้องเป็นที่สุดเสมอ

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ทีจีบี เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทฯ จำกัดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ที่พาณิชย์
จังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัท ทีจีบี เซอร์วิส จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าในด้านการป้องกันผิวเหล็กและคอนกรีตในโครงการสาธารณูปโภค ตัวอาคาร โรงงาน และเครื่องมือ เครื่องจักร ให้บริการในการซ่อมแซมและเคลือบพื้นผิวเหล็ก และคอนกรีต แต่ละผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย รวมถึงการให้บริการงานให้กับกลุ่ม ปิโตรเคมี งานวางระบบภายในคลังน้ำมัน และก๊าซ ออกแบบคำนวณการก่อสร้างระบบท่อทาง และถังน้ำมันทุกชนิด ตลอดจนให้บริการงานปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในคลังน้ำมัน รวมถึง ระบบท่าทาง ระบบสูบจ่ายน้ำมัน ระบบดับเพลิง การล้างและคาลิเบรทถังน้ำมันทุกชนิด เคลือบสีกันสนิม ทั้งภายใน และ ภายนอกถังบรรจุน้ำมัน เป็นต้น

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background