ผลงานที่ผ่านมา

TGB-Service ให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยม เพื่อตอบรับกับทุกปัญหาเรื่องการดูแลรักษาคอนกรีตและเหล็กของเมืองไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เรามีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ ดังจะเห็นได้จากลูกค้าชั้นนำไว้ใจเลือกใช้บริการ