บริการ

งานซ่อมและเคลือบผิวภายในปั้มน้ำ

งานซ่อมและเคลือบผิวภายในปั้มน้ำ

เพื่อป้องกันพื้นผิวที่มีการเสียดสี ทำให้เกิดการสึกกร่อนและลดแรงเสียดทาง ดูรายละเอียด

งานซ่อมและทาสีโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันสนิม

งานซ่อมและทาสีโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันสนิม

การซ่อมแซมและทำสีที่ผ่านขบวนการในการควบคุม ที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ดูรายละเอียด

งานคาลิเบรท

งานคาลิเบรท

งานล้างและคาลิเบรทถังบรรจุน้ำมัน ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ JP-8 ทุกขนาด ดูรายละเอียด

งานเคลือบถังบำบัดน้ำเสีย

งานเคลือบถังบำบัดน้ำเสีย

การซ่อมแซม และงานสร้างใหม่ ภายในถังบำบัดน้ำเสียที่มีการกัดกร่อน ดูรายละเอียด

งานป้องกันการรั่วซึมของหลังคา Metal Sheet

งานป้องกันการรั่วซึมของหลังคา Metal Sheet

เป็นการซ่อมเฉพาะจุดหรือ ทั่วบริเวณหลังคา ดูรายละเอียด

งานป้องกันการรั่วซึมของหลังคาคอนกรีต

งานป้องกันการรั่วซึมของหลังคาคอนกรีต

งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและระบบการรั่วซึม ของอาคารดาดฟ้า ดูรายละเอียด

งานซ่อมด้วย Epoxy Mortar

งานซ่อมด้วย Epoxy Mortar

งานซ่อมรอยแตกร้าว และ ปรับพื้นผิวด้วย “TG – Epoxy Mortar” ดูรายละเอียด

งาน FRP Lining

งาน FRP Lining

งานเคลือบพื้นผิวด้วยระบบ FRP หรือ Laminte ด้วย Resin ชนิดคุณสมบัติสูง ดูรายละเอียด

งานซ่อมและเคลือบผิวคอนกรีตด้วย PU Coating

งานซ่อมและเคลือบผิวคอนกรีตด้วย PU Coating

การซ่อมแซมพื้นผิวก่อนที่จะทับหน้าด้วยระบบ PU Coating ดูรายละเอียด

งานซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นด้วยระบบ Pu – Crete

งานซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นด้วยระบบ Pu – Crete

งานซ่อมและปรับพื้นผิว ที่มีความชื้น และคราบน้ำมันตกค้างด้วย ดูรายละเอียด

งานเคลือบผิวป้องกันสารเคมี

งานเคลือบผิวป้องกันสารเคมี

การเคลือบพื้นผิวด้วยระบบสารเคลือบชนิดพิเศษ ทั้งงานซ่อมแซมผิว ดูรายละเอียด

งานซ่อมแซมและเคลือบผิวพื้นด้วยระบบ Epoxy Coating

งานซ่อมแซมและเคลือบผิวพื้นด้วยระบบ Epoxy Coating

ที่ความหนา 200-500 ไมครอน ตามสีที่ต้องการด้วย “TG-Epoxy Coating” ดูรายละเอียด

ภายในถังน้ำมันใต้ดิน

ภายในถังน้ำมันใต้ดิน

งานซ่อมแซมและเคลือบผิวภายในถังน้ำมันใต้ดินและบนดิน ดูรายละเอียด

งานซ่อมและเคลือบสี (กันสนิม) ท่อทางรับ-จ่าย และ ถังบรรจุน้ำมันขนาด 150,000 ลิตร

งานซ่อมและเคลือบสี (กันสนิม) ท่อทางรับ-จ่าย และ ถังบรรจุน้ำมันขนาด 150,000 ลิตร

งานซ่อมแซมและเคลือบผิวภายนอกถังบรรจุน้ำมันบนดินทุกชนิด บรรจุน้ำมัน ดีเซล เบนซิน ดูรายละเอียด

งานซ่อมปรับปรุงและเคลือบสี(กันสนิม) ภายนอกถังบรรจุน้ำมัน

งานซ่อมปรับปรุงและเคลือบสี(กันสนิม) ภายนอกถังบรรจุน้ำมัน

งานพ่นทราย ที่ผ่านขบวนการตรวจเช็คสภาพแก๊ส ก่อนดำเนินงาน ดูรายละเอียด

เคลือบพื้นผิวใหม่ด้วย Epoxy Self Leveling

เคลือบพื้นผิวใหม่ด้วย Epoxy Self Leveling

ตามความหนาที่ต้องการที่ 1 ม.ม. – 5 ม.ม. ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ดูรายละเอียด